ආයුබෝවන්

Ccentral Province Flag Sri Lankaශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ  නිල වෙබ් අඩවිය වේත පිවිසි  ඔබ සාදරෙයන් පිලිගනිමු.

ශ්‍රී ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වැනි සංශෝධනය යටතේ 1988 වර්ෂය් දී ශ්‍රී ලංකාව තුළ පලාත් සභා ක්‍රමය ස්ථාපිත කරන ලදී. එහි  ප්‍රතිපලයක් ලෙස මධ්‍යම පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ 5ක් ස්ථාපිත කර  ඇත. එහි ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය යටතේ සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මහනුවර, මාතලේ සහ නුවරඑළිය යන පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක  තුන මූලික කරගනිමින් කටයුතු කරනු ලැබේ.


Our Visionඅපගේ දර්ශනය

විශිෂ්ඨතම සමුපකාර සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමට නායකත්වය දීම..


Our Mission

අපගේ මෙහෙවර

මධ්‍යම පළාත තුළ සමුපකාර ප්‍රතිපත්ති හා සාරධර්මවලට අනුකූලව සමුපකාර ව්‍යවසාය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සදහා ව්‍යවස්ථාපිත වගකීමි ඉටුකරමින් සමුපකාර සංවිධානවල යහපාලනයක් ස්ථාපිත කිරීම උදෙසා සවිමත් නායකයෙකු, උපදේශකයෙකු , සහායවන්නෙකු, සමිබන්ධීකාරකවරයෙකු සහ මග පෙන්වන්නෙකු ලෙස කටයුතු කරමින් යහපාලිත සමුපකාර පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කිරීම.

FaLang translation system by Faboba